Sundhedsforsikring

Ultimativ service - 24/7 med sundhedsfaglig rådgivning og lægekonsultation pr. telefon samme eller næste hverdag - til ALLE helbredsproblemer. Du får hjælp hele vejen igennem - du er aldrig alene.

Med en sundhedsforsikring sikres virksomhedens medarbejdere et stærkt supplement til den offentlige sygesikring. Formålet er at give den bedste og hurtigste behandling ved sygdomme, skader og andre behandlingskrævende tilstande. Dermed lettes forløbet for medarbejderen, der samtidig får optimale betingelser for at vende hurtigt tilbage til en normal hverdag.

Sammenligningsparametre ved valg af sundhedsforsikring eks.:

  • Karensperiode for ikrafttædelse af dækning , herunder mulighed for dækning af "gamle" skader
  • Dækningsomfang og undtagelser for dækning
  • Antal behandlinger pr. år hos specialbehandlere herunder kiropraktik, fysioterapeut etc.
  • Geografisk dækningsområde
  • Mulighed for medforsikring af familie og børn
  • Dækningssum
  • Præmie

Sundhedsforsikringer har været en stor succes siden 2001, hvilke har betydet at der er kommet mange leverandører af sundhedsordninger, og den almindelige lønmodtager er blevet forsikret.

Securelife A/S