Vejledning data indberetning

Vejledning til administrator af pensionsaftale

For at Securelife kan arbejde effektivt for vores virksomhedskunder har vi udviklet en interaktiv kundeportal. Arbejdsgiver vælger en administrator til at vedligeholde data om virksomhedens medarbejdere i kundeportalen. Administrator kan være ansat i virksomheden eller være ekstern bruger hos valgt løn/adm. bureau eller revisionsfirma. Korrekte og løbende opdaterede oplysninger er grundlaget for en korrekt rådgivning, indbetaling, forsikringsdækning m.m. Securelife tildeler efter aftale med virksomhedskunden en eller flere person administrator rettigheder.

Nye medarbejdere

Administrator logger ind på kundeportalen med brugernavn og adgangskode. Klik på fanen " Administration". Klik på "plus" ikonet(opret medarbejder) øverst til højre på medarbejderlisten. Udfyld felterne markeret med * og klik på gem ændringer. Det er vigtigt at nye medarbejdere oprettes straks ved ansættelse, således at medarbejdere der ønsker det har mulighed for at få rådgivning i perioden inden deres pensionsaftale træder ikraft.

Fratrådte medarbejdere

Klik på "blyant" ikonet(rediger) udfor den fratrådte medarbejder, udfyld fratrædelsesdato med dd-mm-åååå. Når den fratrådte medarbejder ikke længere får løn, slettes medarbejderen ved at klikke på "kryds" ikonet(slet medarbejder).

Ændring af løn

Lønnen er angivet som en årsløn. Klik på "blyant" ikonet(rediger) udfor den enkelte medarbejder og ret feltet årsløn og klik på "gem ændringer" nederst i vinduet.​

Ændring af pensionsbidrag

Det obligatoriske pensionsbidrag bliver lagt ind af Securelife, gældende for alle medarbejdere. Hvis det obligatoriske pensionsbidrag bliver ændret, sender Securelife en mail til administrator, der sørger for at rette det obligatoriske i virksomhedens lønsystem. Frivillige bidrag bliver ikke ændret ved ændring i obligatoriske bidrag. Administrator kan rette i frivillige bidrag ved at ændre i felterne "fri firmaandel (%)" eller "fri medarbejderandel (%)" og efterfølgende klikke på "gem ændringer".

Medarbejdere på orlov, langtidssyg o.s.v.

Klik på "blyant" ikonet(rediger) skriv tekst: eks. "Barsel start dd-mm-åååå" Klik på "gem ændringer".

Securelife A/S