Omkostningsoverblik

Hvad koster Securelife ?

Securelife udarbejder en samarbejdsaftale i henhold til kundens ønsker. Vort vederlag afregnes pr. time kr. 1.640(2021) samt en %-sats af pensionsindbetaling/saldo i henhold til indgået samarbejdsaftale. Kunden opnår den forhandlede storkunde og/eller grupperabat hos det valgte selskab via Securelife. Det valgte selskab sparer ydermere udgifterne til løn/provision til egne salgsmedarbejdere.

En samarbejdsaftale med Securelife tager udgangspunkt i at skabe et bedre samlet resultat for kunden - mere pension for de samme penge.

Medmindre andet aftales administreres og udbetales vort vederlag af det valgte pensions- eller forsikringsselskab, som en del af pensions- eller forsikringsaftalen.

Alle samarbejdsaftaler udarbejdes udfra en samlet vurdering af virksomhedens pensions- og forsikringsaftale. Såfremt en virksomhed ønsker et oplæg på en samarbejdsaftale skal flg. oplyses:

Medarbejderliste med navn, cpr. nr. , årsløn og stilling. Kopi af evt. indgået pensions- og forsikringsaftale.

Securelife A/S