Firmapension​

Hvorfor anvende Securelife som uafhængig forsikringsformidler?

Det helt grundlæggende ved en uafhængig forsikringsformidler er uafhængigheden af forsikringsselskabsinteresser - en uafhængig forsikringsformidler er ikke ansat af et pensionsselskab.

Securelife er derfor kundens rådgiver, som gennem et professionelt markedskendskab alene varetager kundens interesser.

Uafhængighed og varetagelse af kundens interesser jf. Lov om forsikringsformidling pr. 1 Oktober 2018.  En uafhængig forsikringsformidler jf. §16 Lov om forsikringsformidling stiller krav om dokumenteret faglig kompetence, rådgivningsansvar samt uafhængighed af forsikringsselskabsinteresser i enhver henseende. Finanstilsynet er den tilsynsførende myndighed.


Securelife er godkendt af finanstilsynet og har forsikret vort rådgiveransvar igennem en professionel ansvarsforsikring Euro 1,5 millioner.

Securelife A/S