Ny arvelov pr. 1 januar 2008

Folketinget har vedtaget en ny arvelov og nye regler for begunstigelse på livsforsikringer og pensionsordninger, der træder i kraft den 1. januar 2008.

De væsentlige ændringer er:

 • at de nye regler tilgodeser ægtefælle
 • at du får mulighed for at bestemme over mere af din formue ved testamente
 • at du kan begrænse børns arv
 • at samlevende får mulighed for at arve hinanden som var de ægtefæller ved at oprette et særligt testamente
 • at samlever bliver omfattet af begunstigelsesbegrebet "Nærmeste Pårørende" når du ændrer begunstigelse eller opretter en ny pensionsordning eller livsforsikring med begunstigelsesbegrebet "Nærmeste Pårørende".

​Der sker ikke ændringer i selve arverækkefølgen hvor tvangsarvinger stadig er ens ægtefælle og livsarvinger - børn, børnebørn mv.


Testamenter vil i fremtiden lige som i dag være vigtige, når du selv vil bestemme, hvem der skal arve dig og med hvor meget - Du kan kalde det din "sidste vilje".

Med lovændringerne er der en god grund til, at du sætter dig ind i de nye regler og forholder dig til din egen situation.

Her er blot nævnt et par af de væsentlige ændringer i lovene til inspiration.

Familien

Har du ægtefælle og børn forhøjes ægtefællens tvangsarv fra 1/3 til 1/2 af hvad der falder i arv. Er der ingen livsarvinger, arver ægtefællen fortsat det hele.


Har I både fællesbørn og særbørn, er et testamente en mulighed for at sikre, at arven tilfalder dem, der har brug for pengene efter et dødsfald, og at midlerne ikke blot ender i et forvaltningsinstitut.

Den nye lov gør det muligt at begrænse arven til børn til 1 mio. kr. ved at bestemme dette i et testamente. Reglen er relevant i større boer f.eks.ved generationsskifter af familieejede virksomheder, hvor udredningen af en tvangsarv ville kunne skabe problemer for virksomhedens videre drift.

Tvangsarven til livsarvinger kan nu kun båndlægges til barnets 24 år, hvis det bestemmes i testamente.

Tvangsarv og friarv

De nye arveregler giver mulighed for, at du kan råde over 3/4 af det der falder i arv ved at oprette et testamente. Dette kaldes friarven. Den sidste 1/4 er tvangsarven, som vil gå til livsarvinger og/eller ægtefælle hvis du efterlader dig disse.

Har du ingen livsarvinger eller ægtefælle, kan du oprette et testamente og bestemme over hele din formue. Har du ikke oprettet et testamente vil din formue skulle fordeles i henhold til arveloven.

Samlevertestamente

En samlever har ikke en automatisk arveret i dag og vil heller ikke få det i den nye lov. Men samlevende får mulighed for at arve hinanden næsten som var de gift. De kan dog ikke benytte reglerne om uskiftet bo. De nye regler gør det muligt for samlevende at oprette et "udvidet samlever testamente".

For at kunne oprette et udvidet samlevertestamente skal parret

 • enten have levet sammen i et ægteskabslignende forhold i 2 år
 • eller have fællesbopæl og vente, have eller har haft fælles barn.

Den mulighed bør langt de fleste af de ca. 300.000 papirløse par i Danmark benytte sig af. Det vil betyde tryghed og give mulighed for, at samlevende i langt højre grad kan blive i boligen og opretholde samme levestandard sammen med evt. børn.​

Pensioner og livsforsikringer

​Ændringerne i forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingsloven betyder, at der ændres i begrebet "Nærmeste pårørende" således at samlever vil være omfattet af begunstigelsesbegrebet "Nærmeste Pårørende"


Rækkefølgen for "Nærmeste Pårørende" vil blive:

 • Ægtefælle
 • Samlever
 • Børn
 • I henhold til testamente
 • Arveloven.

Du kan kun indsætte din samlever som begunstiget, hvis du bor sammen med vedkommende på det tidspunkt, hvor indsættelsen finder sted.

Denne begunstigelsesbegrebet indsættes automatisk på nye pensioner og livsforsikringer oprettet efter 1. januar 2008. Ønsker du at benyttet den nye definition på dine eksisterende ordninger skal du kontakt din pensionsleverandør.

Begunstigelser der indsættes efter 1. januar 2008 kan anfægtes af livsarvinger og ægtefælle. Anfægtigelsen sker efter skønsprægede regler, hvis begunstigelsen af skifteretten vurderes at være urimelig i forhold til livsarvingen eller ægtefællen.

Rådgivning

De nye regler giver dig anledning til, at få et servicetjek af hvordan dine forhold ser ud.

Du kunne stille dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvordan ser den økonomiske situation ud, når jeg dør?
 • Hvor meget efterlader jeg?
 • Hvem skal arve mig?
 • Hvem er indsat som begunstiget på min pensioner og forsikringer?
 • Skal arven efter mig være særejer for arvingen?

​Hvad gør jeg nu - vil du sikkert spørge? Få et overblik over dine ønsker og behov - søg herefter rådgivning. Hvis du har brug for rådgivning omkring familie- og arveret, opfordrer vi dig til at søge hjælp hos en advokat.


Hvis du benytter en advokat, skal du sikre dig, at advokaten har erfaring i at arbejde med familie- og arveret. Advokater er ofte specialister inden for få områder - så selv om en advokat er dygtig i erhvervsret, er det ikke det samme som at være god til at rådgive om arveret.

Securelife A/S