Pensionsrådgivning​

Personlig pensionsrådgivning

Securelife tilbyder rådgivning til alle virksomhedskundens medarbejdere enten ved personligt møde, pr. tlf, via mail m.v.

For at medarbejderne får det fulde udbytte af Securelife's rådgivning er det vigtigt at medbringe oplysninger om øvrige forhold der har indflydelse på vor rådgivning.

Som hovedregel kan det betale sig at samle sine pensionsmidler, hos så få udbydere som muligt, idet man derved sparer løbende omkostninger og opnår bedre overblik.

MEDBRING FLG. OPLYSNINGER TIL MØDET MED SECURELIFE'S PENSIONSRÅDGIVER:

  • Oplysninger om øvrige pensionsordninger. Vigtigst er selskab, policenr., depotværdi. Både privat- og firmategnede pensionsdepoter i bank eller forsikringsselskab er relevante.
  • Oplysninger om forsikringsdækning ved død, invaliditet(tab af arbejdsevne/invaliderente), kritisk sygdom. Vigtigst præmie, dækning og forsikringsbetingelser.
  • Oplysninger om sundhedsforsikring(adgang til privathospital, betalingsklinikker m.v.), herunder også om ægtefælle / samlever og børn er omfattet eller tidligere har været omfattet af sundhedsordning.
  • Oplysninger om særlige formue- eller arveforhold der ønskes taget højde for i forbindelse med pensionsrådgivningen.

Securelife A/S