Opsparingsmiljø pension

Ind- og udbetaling af pension

​Med kapital-, rate- og livrentepension har du tre forskellige måder, du kan etablere din pensionsopsparing på. De har hver deres fordele - alt efter hvilke ønsker, du har til indbetaling, udbetaling og fradrag. Vi rådgiver dig med fokus på optimering af skat, afkast, risiko og udbetaling.

Forrentning af pension

Hovedformålet med din pensionsordning er at spare op til den dag, du skal forlade arbejdsmarkedet. Du kan vælge forskellige måder, du kan få pengene forrentet på. Vi rådgiver dig om dine muligheder og din sikkerhed ved de forskellige forrentningsmetoder.​

Der findes 3 former for opsparingsmiljøer.

Traditionel pension - depotrente
- selskab vælger for kunden

 • Solidarisk opparingsform uden indflydelse på investeringerne
 • Garanteret mindstebeløb ved pensionering(ydelsesgaranti 1,5%)
 • Depotrente

Livscyklus pension - markedsrente
- selskab vælger udfra kundens profil

 • Individualiseret investering
 • Indivdualiseret afkast/tab
 • Mulighed for køb af kursgaranti
 • Rådgivning med afsæt i personlig risikoprofil

Unit Link pension - markedsrente
- kunden vælger selv investeringsfonde

 • Individualiseret opsparing med indflydelse på investeringerne
 • Indivdualiseret afkast/tab
 • Pensionsselskaberne stiller en fondspalette til rådighed
 • Handel med fonde via internet

Securelife A/S