Forsikringsdækninger

Forsikring

Din pensionsordning er typisk sammensat af to ting: opsparing og forsikring. Opsparingen sigter på at give dig et ekstra økonomisk råderum,

når du trækker dig tilbage. Forsikringen dækker, hvis tingene ikke går som planlagt, og du rammes af ulykke, sygdom eller død.

Nedsat erhvervsevne

Er du udsat for uheld eller sygdom, kan det påvirke din evne til at arbejde. Det har selvsagt stor betydning for din økonomi og din hverdag. Er

din generelle erhvervsevne nedsat med 1/2 eller mere, kan du få en udbetaling, hvis din pensionsordning har invalidedækning.

Livsforsikring

Med en livsforsikring sikrer du dine efterladte penge, så de kan opretholde levestandarden, hvis du dør, inden du skal på pension. En livsforsikring kan oprettes, så dine efterladte får en sum udbetalt en gang for alle, eller så de får løbende udbetalinger.

Ulykkessikring

Ulykkessikring er en gruppeforsikring, der tegnes som supplement til en aftale om firmapension. Den kan dække, hvis du er ude for en ulykke, der giver varige mén på 5 procent eller derover. Forsikringen kan tegnes som skattefrit personalegode.

Securelife A/S