Overførsel/kursværn

​Nedenfor en oversigt over hvad det koster at flytte et pensionsopsparing(ydelsesgaranti) fra et pensionssselskab til et andet opsparingsmiljø eller hvis man ønsker at få udbetalt sit pensionsdepot inden man fylder 60 år.

Kursværn betyder, at kunder, der vælger at ophæve eller flytte deres pensionsopsparing (herunder også i forbindelse med jobskifte), skal betale en vis procentdel af deres opsparing udover overførselsgebyret.

Et kursværn er en midlertidig foranstaltning, som sikrer, at kunder, der bliver i en traditionel pensionsordning med ydelsesgaranti, ikke bliver straffet økonomisk, fordi andre flytter pensionsordningen. Kunderne er opdelt i rentegrupper, efter hvor stor garantien(grundlagsrente) er hos det valgte pensionsselskab

​I et pensionsselskab er det normalen, at markedsværdien af kundernes aktiver overstiger værdien af deres depoter, og at kursen dermed er over 100. Der kan være perioder med meget negative finansmarkeder, hvor værdien af kundernes aktiver kommer under kurs 100. Værdien af aktiverne er eksempelvis kurs 95. I en sådan periode indføres kursværn på 5 procent for at sikre, at kunder, der vil ud af ordningen før tid, ikke får flere penge, end de har ret til. Det udbetalte beløb kommer på den måde til at svare til opsparingen.


Ved overførsel af pensionsordning fra pensionsselskab eller pengeinstitut afregnes der et vederlag til Securelife for en 1/2 times arbejde.

Securelife A/S