Firmapensionsaftale

Hvem betaler medarbejdernes pension?

​Virksomheden betaler normalt pensionsbidrag som en del af den samlede lønpakke. Det danske marked for firmapension er kendetegnet ved en fordeling af pensionsbidraget med 2/3 betalt af arbejdsgiver og 1/3 betales af medarbejderen selv. Denne fordelingsnøgle stammer fra overenskomstområdet, hvor man i 1993 startede med indbetaling til arbejdsmarkedspensioner for overenskomstansatte medarbejdere. Overenskomstområdet er idag oppe på 12% af lønnen pr. 01-07-2009. Det løbende pensionsbidrag er forhandlet på plads som en del af en samlet overenskomst, bidraget er således en del af lønnen. Eks. Lønstigning udgør 3 %, heraf benyttes 1,5% af lønstigningen til øget pensionsindbetaling. På denne måde bliver arbejdsgivers andel på 2/3 af stigningen, svarende til 1%, ikke en ekstra udgift for arbejdsgiver. På denne måde er de årlige lønreguleringer blevet delvist benyttet til at øge pensionsindbetalingen over tid.

Pension som en del af lønregulering

Virksomheder der overvejer at etablere en ny pensionsaftale kan derfor med rette etablere en pensionsaftale, hvor man tilbyder nuværende medarbejdere en firmapensionsaftale, der betales af virksomheden i forbindelse med lønregulering samt af medarbejderen selv. Det er normalt at lave en bidragsskala over 3 år, således at man over 3 lønreguleringer kommer op på et bidrag der tilsvarer resten af arbejdsmarkedet. Securelife anbefaler generelt at man sparer 15% op af lønnen i 40 år. Løn = løn inkl. tillæg for overarbejde, bonus m.v.​

Den bedst mulige pensionsaftale

Securelife hjælper og rådgiver hvert år mere end 250 virksomheder om pensionsaftaleforhold i virksomhedernes stræben efter at tilbyde medarbejderne den bedste firmapensionsaftale. Den bedste pensionsaftale er det bedste kompromis imellem afkast, investeringsrisiko og omkostninger.

Securelife A/S