Fratrædelse

Ændring af din pensionsordning ved fratrædelse

Din pensionsordning er en arbejdsgiverordning via Securelife, og du skal derfor nu tage stilling til, hvad der skal ske med ordningen.

VIDEREFØRSEL VIA NY ARBEJDSGIVER

Du kan fortsæte indbetalingen til din pensionsordning gennem en ny arbejdsgiver

PRIVAT VIDEREFØRSEL

Du kan ændre pensionsordningen til en privat pensionsordning, og du skal selv sørge for indbetalingerne og forskudsregistrering af dit fradrag hos skat.

PRÆMIEFRI(FRIPOLICE)

Du kan ændre pensionsordningen til en præmiefri ordning, det sker automatisk 3 måneder efter, at du er fratrådt.

OVERFØRSEL

Du har mulighed for at overføre værdien til en privat eller ny arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Kontakt din nye pensionsleverandør for at få oplysning om dine muligheder.

SUNDHEDSFORSIKRING - VIDEREFØRSEL

Sundhedsforsikringen ophører den dag du fratræder, men du kan sætte den ikraft inden for 3 måneder fra din fratrædelsesdato, uden afgivelse af helbredsoplysninger.

  • Anciennitet fra din tidligere forsikring overføres til den nye forsikring
  • Forsikringen ophører 5 år efter den dag, du fratrådte
  • Forsikringen betales helårligt og har hovedforfald pr. 1. januar
  • Forsikringen ophører altid ved den førstkommende 1. januar efter du er fyldt 65 år.
  • Du kan senest tegne forsikringen ved det 64 år. Hvis du er over 65 år, er du velkommen til at kontakte os for et andet tilbud.

Vælger du mulighed 1, 2 eller 5 skal du foretage login via kundeportalen med:

Brugernavn: 0123456789
Password: slpension


Klik på fanen "filer" for finde den ønskede blanket til viderførsel via ny arbejdsgiver eller privat videreførsel. Samt evt. blanketten til videreførsel af din sundhedsforsikring.

Pensionsselskabet opkræver på vegne af Securelife et gebyr svarende til en times arbejde for rådgivning i forbindelse med fortsættelse af pensionsordningen efter fratrædelse. Timepris kr. 1200,- (2011)

Prisen på de solidarisk dækninger

Prisen på dine solidarisk dækninger tegnet via din arbejdsgiver bliver ændret til individuel pris 3 måneder efter, du er fratrådt.​

Securelife A/S