Fordele

Hvilke fordele har virksomheden ved at samarbejde med Securelife?

Securelife er uafhængig forsikringsformidler i en svært gennemskuelig pensionsbranche. Da vi ikke er bundet af, "hvad der er på hylden", har virksomheden mulighed for at få en pensions- og forsikringsløsning, som netop passer til virksomhedens særlige behov.

Securelife kan sammensætte løsninger bestående af produkter fra flere leverandører, således at hver enkelt del af ordningen indkøbes der, hvor det er mest fordelagtigt.

Securelife er garant for, at virksomhedens pensionsløsning er konkurrencedygtig og ajourført med de bedste og nyeste produkter på markedet. Dette sker ved en løbende vurdering af konkurrenceevnen i de indgåede pensions- og forsikringsaftaler. Aftalegrundlaget bliver vurderet kritisk hvert år og sammenlignes med gældende markedsvilkår.

Securelife A/S